Realizacje

 

Poniżej przedstawiamy listę z częścią zrealizowanych przez nas prac:

 

2023 rok:

 

 • Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej: podziały nieruchomości, przygotowanie dokumentacji
  do aktualizacji KW dla potrzeb projektu przebudowy drogi i budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 662 na odcinku Augustów-Suwałki, pow. augustowski, suwalski, m. Suwałki, woj. podlaskie;
 • Sporządzenie map do celów projektowych wraz z Numerycznym Modelem Terenu, Numerycznym Modelem Pokrycia Terenu LOD300 oraz ortofotomapą dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej w stadium Koncepcji Programowej Układu Drogowego łączącego Teren Lotniska CPK z siecią dróg publicznych,
  pow. grodziski, żyrardowski, sochaczewski, woj. mazowieckie;
 • Sporządzenie map do celów projektowych wraz z Numerycznym Modelem Terenu oraz ortofotomapą
  dla potrzeb projektu i rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku Ciepielów – Lipsko wraz z budową obwodnicy Ciepielowa, w ciągu drogi krajowej nr 79, pow. lipski, woj. mazowieckie;
 • Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej (pomiar bezpośredni, mobilny skaning laserowy, ortofotomapa)
  do wykonania ekspertyzy technicznej infrastruktury drogowej i obiektów inżynierskich oraz opracowania Programu Naprawczego i dokumentacji projektowej dla naprawy autostrady A1 na odcinku Pyrzowice - Piekary Śląskie, pow. tarnogórski, będziński, Piekary Śląskie, woj. śląskie;
 • Przygotowanie dokumentacji do wpisów zmian po decyzji ZRiD do KW dla potrzeb projektu i budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Miejsce Piastowe do węzła Dukla, pow. krośnieński, brzozowski,
  woj. podkarpackie;
 • Wykonanie opisów nieruchomości dla potrzeb projektu i budowy obwodnicy Sztabina w ciągu drogi krajowej
  nr 8, pow. sokólski, augustowski, woj. podlaskie;
 • Wykonanie opisów nieruchomości dla potrzeb projektu i budowy obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej
  nr 8, pow. sokólski, woj. podlaskie;
 • Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej: podziały nieruchomości, przygotowanie dokumentacji
  do aktualizacji KW dla potrzeb projektu i budowy drogi ekspresowej S17 Piaski-Hrebenne na odcinku nr 6: węzeł „Zamość Wschód” wraz z węzłem – węzeł „Zamość Południe” wraz z węzłem, pow. zamojski,
  m. Zamość, woj. lubelskie;
 • Sporządzenie map do celów projektowych wraz z Numerycznym Modelem Terenu oraz ortofotomapą
  dla potrzeb projektu i budowy drogi ekspresowej S17 Piaski-Hrebenne na odcinku nr 6: węzeł „Zamość Wschód” wraz z węzłem – węzeł „Zamość Południe” wraz z węzłem, pow. zamojski, m. Zamość,
  woj. lubelskie;
 • Wykonanie opisów nieruchomości dla potrzeb projektu i budowy obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej
  nr 79, pow. lipski, woj. mazowieckie.

 

2022 rok:

 

 • Wykonanie dokumentacji filmowej dla potrzeb wykonania STEŚ budowy obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej odcinek od DK92(bez węzła) do S7(z węzłem), woj. mazowieckie;
 • Wykonanie ortofotomapy dla potrzeb wykonania STEŚ budowy drogi S5 na odc. Wirwajdy-Nowe Marzy,
  pow. ostródzki, iławski, grudziądzki, woj. warmińsko-mazurskie;
 • Sporządzenie map do celów projektowych wraz z Numerycznym Modelem Terenu oraz ortofotomapą
  dla potrzeb projektu budowy drogi wojewódzkiej tzw. „Paszkowianki” na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 „Paszków”, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie;
 • Sporządzenie map do celów projektowych wraz z Numerycznym Modelem Terenu oraz ortofotomapą
  dla potrzeb projektu budowy obwodnicy miejscowości Koziegłowy, pow. myszkowski, lubliniecki, woj. śląskie;
 • Sporządzenie map do celów projektowych wraz z Numerycznym Modelem Terenu oraz ortofotomapą
  dla potrzeb projektu przebudowy drogi i budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 662
  na odcinku Augustów-Suwałki, pow. augustowski, suwalski, m. Suwałki, woj. podlaskie;
 • Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej: podziały nieruchomości, przygotowanie dokumentacji
  do aktualizacji KW dla potrzeb projektu i budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Miejsce Piastowe do węzła Dukla, pow. krośnieński, brzozowski, woj. podkarpackie;
 • Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej: podziały nieruchomości, przygotowanie dokumentacji
  do aktualizacji KW dla potrzeb projektu i budowy obwodnicy Sztabina w ciągu drogi krajowej nr 8,
  pow. sokólski, augustowski, woj. podlaskie;
 • Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej: podziały nieruchomości, przygotowanie dokumentacji
  do aktualizacji KW dla potrzeb projektu i budowy obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8,
  pow. sokólski, woj. podlaskie;
 • Wykonanie opisów nieruchomości dla potrzeb projektu i budowy obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Siewierz - Poręba - Zawiercie (Kromołów), pow. będziński, zawierciański, woj. śląskie.
 • Wykonanie ortofotomapy i dokumentacji filmowej dla potrzeb wykonania STEŚ-R budowy obwodnicy Blachowni i Herb w ciągu drogi krajowej nr 46, pow. częstochowski, woj. śląskie.

 

2021 rok:

 

 • Sporządzenie map do celów projektowych wraz z Numerycznym Modelem Terenu oraz ortofotomapą
  dla potrzeb projektu i budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Miejsce Piastowe do węzła Dukla,
  pow. krośnieński, brzozowski, woj. podkarpackie;
 • Sporządzenie map do celów projektowych wraz z Numerycznym Modelem Terenu oraz ortofotomapą
  dla potrzeb projektu i budowy DP Nr 4325W od skrzyżowania z DP Nr 1811W do granicy powiatu,
  pow. wyszkowski, woj. mazowieckie;
 • Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej: podziały nieruchomości, przygotowanie dokumentacji
  do aktualizacji KW dla potrzeb projektu i budowy DP Nr 4325W od skrzyżowania z DP Nr 1811W do granicy powiatu, pow. wyszkowski, woj. mazowieckie;
 • Sporządzenie map do celów projektowych wraz z Numerycznym Modelem Terenu oraz ortofotomapą
  dla potrzeb projektu i budowy DP Nr 4421W od węzła „Mostówka” na DK S-8 do działki ew. nr 10/1 położonej
  w m. Mostówka, pow. wyszkowski, woj. mazowieckie;
 • Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej: podziały nieruchomości, przygotowanie dokumentacji
  do aktualizacji KW dla potrzeb projektu i budowy DP Nr 4421W od węzła „Mostówka” na DK S-8
  do działki ew. nr 10/1 położonej w m. Mostówka, pow. wyszkowski, woj. mazowieckie;
 • Sporządzenie map do celów projektowych wraz z Numerycznym Modelem Terenu oraz ortofotomapą
  dla potrzeb projektu i budowy DP Nr 4407W na odcinku Porządzie – Rząśnik – granica powiatu,
  pow. wyszkowski, woj. mazowieckie;
 • Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej: podziały nieruchomości, przygotowanie dokumentacji
  do aktualizacji KW dla potrzeb projektu i budowy DP Nr 4407W na odcinku Porządzie – Rząśnik – granica powiatu, pow. wyszkowski, woj. mazowieckie;
 • Sporządzenie map do celów projektowych wraz z Numerycznym Modelem Terenu oraz ortofotomapą
  dla potrzeb projektu i budowy obwodnicy Sztabina w ciągu drogi krajowej nr 8, pow. sokólski, augustowski,
  woj. podlaskie;
 • Sporządzenie map do celów projektowych wraz z Numerycznym Modelem Terenu oraz ortofotomapą
  dla potrzeb projektu i budowy obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8, pow. sokólski, woj. podlaskie;
 • Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej: podziały nieruchomości, przygotowanie dokumentacji
  do aktualizacji KW dla potrzeb projektu i budowy obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79, pow. lipski, woj. mazowieckie;
 • Sporządzenie map do celów projektowych wraz z Numerycznym Modelem Terenu oraz ortofotomapą
  dla potrzeb projektu i budowy obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79, pow. lipski, woj. mazowieckie.

 

2020 rok:

 

 • Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej: podziały nieruchomości, przygotowanie dokumentacji
  do aktualizacji KW dla potrzeb projektu i budowy obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Siewierz - Poręba - Zawiercie (Kromołów), pow. będziński, zawierciański, woj. śląskie;
 • Sporządzenie map do celów projektowych wraz z Numerycznym Modelem Terenu oraz ortofotomapą
  dla potrzeb projektu i budowy obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Siewierz - Poręba - Zawiercie (Kromołów), pow. będziński, zawierciański, woj. śląskie.

 

2019 rok:

 

 • Wykonanie ortofotomapy, modelu 3D oraz okresowego pomiaru objętości kruszyw na terenie pięciu lokalizacji Lafarge Kruszywa i Beton, powiat: m. st. Warszawa, woj. mazowieckie;
 • Wykonanie ortofotomapy na potrzeby projektu rewitalizacji zalewu Zemborzyckiego, powiat: lubelski,
  woj. lubelskie;
 • Sporządzenie map do celów projektowych wraz z Numerycznym Modelem Terenu oraz ortofotomapą
  dla potrzeb opracowania koncepcji programowej budowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Korycin – Suchowola
  z obwodnicą Suchowoli, pow. sokólski, woj. podlaskie – w trakcie prac;
 • Sporządzenie map do celów projektowych wraz z Numerycznym Modelem Terenu oraz ortofotomapą
  dla potrzeb koncepcji programowej przebudowy ulicy Celulozy w Warszawie, pow. m. st. Warszawa,
  woj. mazowieckie;
 • Wykonanie ortofotomapy, modelu 3D oraz poprzecznych i podłużnych przekrojów terenu do projektu rekultywacji Kępy Zawadowskiej w Warszawie, powiat: m. st. Warszawa, woj. mazowieckie;
 • Sporządzenie map do celów projektowych wraz z Numerycznym Modelem Terenu oraz ortofotomapą
  dla potrzeb koncepcji programowej budowy drogi ekspresowej S74 Kielce – Nisko, odcinek Cedzyna – Łagów
  wraz z obwodnicą Łagowa, pow. kielecki, opatowski, woj. świętokrzyskie;
 • Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej: podziały nieruchomości, przygotowanie dokumentacji
  do aktualizacji KW dla potrzeb projektu budowy drogi powiatowej nr 1973N Napiwoda – Bartoszki - Grzegórzki, pow. nidzicki, woj. warmińsko-mazurskie.

 

2018 rok:

 

 • Sporządzenie map do celów projektowych wraz z Numerycznym Modelem Terenu oraz ortofotomapą
  dla potrzeb koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 50 na odcinku przejścia przez m. Stanisławów,
  powiat: miński, woj. mazowieckie;
 • Sporządzenie map do celów projektowych wraz z Numerycznym Modelem Terenu oraz ortofotomapą
  dla potrzeb koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku Garbatka – Wilczowola, powiat: kozienicki, zwoleński, woj. mazowieckie;
 • Wykonanie ortofotomapy, modelu 3D oraz okresowego pomiaru objętości kruszyw na terenie południowej obwodnicy Warszawy, powiat: m. st. Warszawa, woj. mazowieckie;
 • Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej: podziały nieruchomości, przygotowanie dokumentacji
  do aktualizacji KW dla potrzeb projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 3543W Bujak – Dzierzkówek,
  pow. radomski, woj. mazowieckie;
 • Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej: podziały nieruchomości, przygotowanie dokumentacji
  do aktualizacji KW dla potrzeb projektu budowy drogi powiatowej nr 3509W Gulin – Wsoła – Wojciechów,
  pow. radomski, woj. mazowieckie;
 • Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej: podziały nieruchomości, przygotowanie dokumentacji
  do aktualizacji KW dla potrzeb projektu budowy drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk,
  pow. radomski, woj. mazowieckie;
 • Wykonanie ortofotomapy, modelu 3D oraz okresowego pomiaru objętości kruszyw na terenie przeładowni Lafarge Kruszywa i Beton, powiat: m. st. Warszawa, woj. mazowieckie;
 • Sporządzenie map do celów projektowych wraz z Numerycznym Modelem Terenu dla potrzeb projektu budowy drogi krajowej S7 na odcinku Strzegowo – Pieńki, powiaty: ciechanowski i mławski, woj. mazowieckie;
 • Wykonanie ortofotomapy dla potrzeb projektu budowy drogi krajowej S7 na odcinku Strzegowo – Pieńki, powiaty: ciechanowski i mławski, woj. mazowieckie;
 • Wykonanie ortofotomapy, modelu 3D oraz okresowego pomiaru objętości kruszyw na terenie przeładowni Lafarge Kruszywa i Beton, powiat: m. st. Warszawa, woj. mazowieckie.

 

2017 rok:

 

 • Sporządzenie map do celów projektowych wraz z Numerycznym Modelem Terenu oraz ortofotomapą
  dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1973N na odcinku Napiwoda – Bartoszki – Grzegórzki, pow. nidzicki, woj. warmińsko-mazurskie;
 • Sporządzenie map do celów projektowych wraz z Numerycznym Modelem Terenu oraz ortofotomapą
  dla potrzeb projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 3543W Bujak – Dzierzkówek, pow. radomski,
  woj. mazowieckie;
 • Sporządzenie map do celów projektowych wraz z Numerycznym Modelem Terenu oraz ortofotomapą
  dla potrzeb projektu budowy drogi powiatowej nr 3509W Gulin – Wsoła – Wojciechów, pow. radomski,
  woj. mazowieckie;
 • Sporządzenie map do celów projektowych wraz z Numerycznym Modelem Terenu oraz ortofotomapą
  dla potrzeb projektu budowy drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk, pow. radomski,
  woj. mazowieckie;
 • Sporządzenie map do celów projektowych wraz z Numerycznym Modelem Terenu dla potrzeb projektu budowy chodników w pasie drogi powiatowej nr 2716 w m. Jatne, pow. otwocki, woj. mazowieckie;
 • Wykonanie ortofotomapy dla potrzeb koncepcji budowy obwodnicy Końskich od miejscowości Kornica
  do miejscowości Młynek Nieświński w ciągu DW 749 i od miejscowości Młynek Nieświński do miejscowości Piła w ciągu DW 746/DP, pow. konecki, woj. świętokrzyskie;
 • Sporządzenie map do celów projektowych wraz z Numerycznym Modelem Terenu dla potrzeb koncepcji budowy obwodnicy Końskich od miejscowości Kornica do miejscowości Młynek Nieświński w ciągu DW 749
  i od miejscowości Młynek Nieświński do miejscowości Piła w ciągu DW 746/DP, pow. konecki,
  woj. świętokrzyskie.


2016 rok:

 • Uzyskanie protokołu z narady koordynacyjnej(opinii ZUDP) dla projektu budowy linii kablowej SN oraz złącz kablowych SN w procesie budowy drogi krajowej S8 Radziejowice – Paszków, woj. mazowieckie;
 • Sporządzenie map do celów projektowych dla projektu budowy linii kablowej SN oraz złącz kablowych SN
  w procesie budowy drogi krajowej S8 Radziejowice – Paszków, woj. mazowieckie;
 • Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w procesie budowy drogi krajowej S17 Garwolin – Kurów: podziały nieruchomości, przygotowanie dokumentacji do aktualizacji KW, woj. lubelskie;
 • Sporządzenie map do celów projektowych wraz z Numerycznym Modelem Terenu w procesie budowy drogi krajowej S17 Garwolin - Kurów, woj. lubelskie;
 • Aktualizacja koordynacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu(opinii ZUDP) dla projektu budowlanego
  w procesie budowy drogi krajowej S8 Radziejowice – Paszków, woj. mazowieckie;
 • Aktualizacja dokumentacji geodezyjno-prawnej w procesie budowy drogi krajowej S8 Radziejowice – Paszków: podziały nieruchomości, przygotowanie dokumentacji do aktualizacji KW, woj. mazowieckie;
 • Aktualizacja dokumentacji w postaci map do celów projektowych wraz z Numerycznym Modelem Terenu
  w procesie budowy drogi krajowej S8 Radziejowice – Paszków, woj. mazowieckie.


2015 rok:

 • Wykonanie ortofotomapy na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej dla zadania rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą
  m. Gowarczów, pow. konecki, woj. świętokrzyskie;
 • Sporządzenie map z projektami podziałów nieruchomości dla projektu tras rowerowych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów w pow. pruszkowskim i grodziskim, woj. mazowieckie;
 • Sporządzenie map do celów projektowych wraz z Numerycznym Modelem Terenu dla projektu tras rowerowych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów w pow. pruszkowskim i grodziskim,
  woj. mazowieckie;
 • Sporządzenie map do celów projektowych wraz z Numerycznym Modelem Terenu w procesie przebudowy
  z rozbudową drogi powiatowej Nr 1485 B na odcinku Bogdaniec – Skrybicze, gm. Zabłudów, pow. białostocki, woj. podlaskie;
 • Sporządzenie map do celów projektowych wraz z Numerycznym Modelem Terenu w procesie przebudowy drogi powiatowej Nr 1287 B Bobrowniki – Chomontowce, gm. Gródek, pow. białostocki, woj. podlaskie;
 • Sporządzenie map z projektami podziałów nieruchomości dla potrzeb projektowanych ścieżek rowerowych
  w gminie Ząbki, pow. wołomiński, woj. mazowieckie;
 • Sporządzenie map do celów projektowych wraz z Numerycznym Modelem Terenu dla potrzeb projektowanych ścieżek rowerowych w gminie Ząbki, pow. wołomiński, woj. mazowieckie;
 • Sporządzenie map sytuacyjno-wysokościowych dla potrzeb projektu koncepcyjnego pod nazwą „Centrum Logistyczne Intermodal Container Yard” zlokalizowanego w rejonie m. TCZEW, pow. tczewski, woj. pomorskie;
 • Sporządzenie map do celów projektowych dla potrzeb projektowych linii kablowych SN i NN, stacji transformatorowych kontenerowych, linii napowietrznej NN, złączy kablowych NN, woj. mazowieckie;
 • Sporządzenie map do celów projektowych wraz z Numerycznym Modelem Terenu dla obszaru SUW Ożarów Mazowiecki oraz SUW Święcice, woj. mazowieckie;
 • Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza stacji transformatorowej 110/15kV gmina Nadarzyn,
  woj. mazowieckie;
 • Geodezyjna obsługa budowy stacji transformatorowej 110/15kV gmina Nadarzyn, woj. mazowieckie.


2014 rok:

 • Uzyskanie opinii ZUDP dla projektu budowlanego w procesie budowy drogi krajowej S8 Radziejowice – Paszków, woj. mazowieckie;
 • Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w procesie budowy drogi krajowej S8 Radziejowice – Paszków: podziały nieruchomości, przygotowanie dokumentacji do aktualizacji KW, woj. mazowieckie;
 • Sporządzenie map do celów projektowych wraz z Numerycznym Modelem Terenu dla obiektów farmy wiatrowej Korytnica S, 6 lokalizacji turbin wiatrowych, woj. mazowieckie;
 • Sporządzenie map do celów projektowych wraz z Numerycznym Modelem Terenu w procesie wykonania koncepcji programowej drogi krajowej S7 Strzegowo – Płońsk, woj. mazowieckie;
 • Uzyskanie opinii ZUDP dla części projektu budowlanego w procesie budowy drogi krajowej S7 Miłomłyn – Olsztynek, woj. warmińsko - mazurskie;
 • Sporządzenie map do celów projektowych wraz z Numerycznym Modelem Terenu w procesie budowy drogi krajowej S7 Miłomłyn – Olsztynek, woj. warmińsko - mazurskie;
 • Sporządzenie map do celów projektowych wraz z Numerycznym Modelem Terenu dla obiektów farmy wiatrowej Korytnica S, 3 lokalizacje turbin wiatrowych, woj. mazowieckie.


2013 rok:

 • Sporządzenie map do celów projektowych wraz z Numerycznym Modelem Terenu dla obiektów farmy wiatrowej Korytnica S, 6 lokalizacji turbin wiatrowych, woj. mazowieckie;
 • Sporządzenie map do celów projektowych wraz z Numerycznym Modelem Terenu w procesie budowy drogi krajowej S8 Radziejowice – Paszków, woj. mazowieckie.


2012 rok:

 • Geodezyjna obsługa inwestycji budowy Elektronicznego Systemu Poboru Opłat, woj. mazowieckie;
 • Sporządzenie map do celów projektowych w procesie budowy Elektronicznego Systemu Poboru Opłat
  13 lokalizacji bramownic, woj. mazowieckie;
 • Sporządzenie map do celów projektowych wraz z Numerycznym Modelem Terenu w procesie wykonania koncepcji programowej drogi krajowej S8 Obwodnica Marek, woj. mazowieckie;
 • Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w procesie rozbudowy drogi powiatowej Jaworznia - Piekoszów: podziały nieruchomości, przygotowanie dokumentacji do aktualizacji KW, woj. świętokrzyskie.


2011 rok:

 • Stabilizacja trwała pasa drogowego w procesie budowy drogi krajowej S8 - S11 Wieruszów – Kępno – Syców, woj. wielkopolskie;
 • Sporządzenie map do celów projektowych w procesie budowy Elektronicznego Systemu Poboru Opłat, około 30 lokalizacji bramownic, woj. mazowieckie, pomorskie;
 • Pomiary terenowe do wykonania oraz wykonanie Numerycznego Modelu Terenu dla określenia przedmiaru prac dla budowy obwodnicy Augustowa w ciągu dróg DK8 i S61, woj. podlaskie;
 • Przygotowanie materiałów do dokumentacji projektowej do DŚU dla drogi krajowej S61 na odcinku: Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, woj. mazowieckie, podlaskie.


2010 rok oraz lata wczesniejsze:

 • Pomiary terenowe do sporządzenia map do celów projektowych wraz z Numerycznym Modelem Terenu
  w procesie budowy dróg krajowych S8 - S11 Wieruszów – Kępno – Syców, woj. wielkopolskie;
 • Pomiary terenowe do sporządzenia map do celów projektowych wraz z Numerycznym Modelem Terenu
  w procesie budowy drogi krajowej S7 Chęciny - Jędrzejów, woj. świętokrzyskie;
 • Sporządzenie map do celów projektowych w procesie rozbudowy drogi powiatowej 0188T Sędziszów - Wywła, woj. świętokrzyskie;
 • Sporządzenie map do celów projektowych w procesie wykonania koncepcji programowej obwodnicy miasta Opatów, woj. świętokrzyskie;
 • inwentaryzacja architektoniczna zespołu budynków Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach,
  woj. świętokrzyskie;
 • inwentaryzacja architektoniczna elewacji zespołu budynków Fabryki Wódek Koneser w Warszawie (przy pracach pomiarowych wykorzystywany był skaner laserowy), woj. mazowieckie.

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie strona bg-p.pl używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z polityką plików Cookies.